NATAŠA
POTPARAGEŠTALT
PSIHOTERAPIJA
ETIČNI KODEKS

Pri svojem delu sem zavezana Etičnemu kodeksu Slovenskega društva za gestalt terapijo SLOGES. Etični kodeks mi nudi osnovo pri oblikovanju odnosov s klienti, klientom pa nudi informacijo o tem, katera etična načela in profesionalne zahteve sem dolžna upoštevati pri svojem delu. Kršitve etičnega kodeksa obravnava Častno razsodišče SLOGES-a po postopku, ki ga opredeljuje Pravilnik o pritožnih postopkih.

Etični kodeks si lahko ogledate tukaj .