NATAŠA
POTPARAGEŠTALT
PSIHOTERAPIJA
OSEBNI COACHING / RAZVOJ KOMPETENC

Individualna podpora ključnim zaposlenim pri razvoju kompetenc

 • pomoč pri preseganju neustreznih vzorcev prepričanj in čustvenih stanj, ki predstavljajo oviro pri uspešnosti in notranjem zadovoljstvu
 • podpora pri učinkovitem prepoznavanju in izkoriščanju svojega potenciala ter razvoju novih notranjih virov
 • podpora pri doseganju večje čustvene stabilnosti in notranjega ravnotežja ob soočanju z zahtevnimi situacijami na delovnem mestu

Kako poteka osebni coaching / razvoj kompetenc

 • najprej skupaj definirava cilje, ki jih želi klient v procesu dela doseči in se dogovoriva o načinu sodelovanja
 • osebna motivacija klienta in pripravljenost na aktivno sodelovanje je ključnega pomena
 • prav tako kot terapevtsko delo temelji tudi svetovalno delo na zaupnem odnosu, ki ga razvija coach s svojim klientom
 • glavni cilj je nuditi podporo pri zmanjševanju ovir do ciljev ter klientu pomagati, da v polnosti uporabi svoje potenciale
 • z uporabo tehnik in izbranih vprašanj spodbujam zavedanje (samo-refleksijo, iskanje notranjih virov in še neodkritih možnosti) o klientovih procesih, ki mu pomagajo k izboljšanju počutja, delovanja in delovne uspešnosti
 • ne predlagam rešitev ali podajam svojih sugestij, temveč klienta spodbujam k procesom, s katerimi sam pride do rešitev, do katerih bi sicer prišel veliko težje ali pa morda celo nikoli
 • klient lahko v tem procesu občutno poveča svojo učinkovitost in s tem prispeva k uspešnosti podjetja/teama, v katerem deluje
 • število srečanj in terminski plan dogovoriva predhodno in skladno s cilji klienta, običajno pa je individualno srečanje 1x tedensko po 1 uro